Home > Co-Curriculum > Character Citizen Education > Organisation Chart

Organisation Chart

Name
M Siva Balan (HOD/CCE)
Chong Wensheng (SH/CCE)
Tay Mui Khim
Rozilawati
Silia Goh
Tania Chia
Lee Huimin
Ngui Lilian
Phua Eng Sze
Seah Yen Sin
Tan Wei Hong
Yeu Chee Wee Thomas